Klienci indywidualni

Pomoc prawna świadczona klientom indywidualnym obejmuje porady prawne, sporządzanie pism procesowych oraz prowadzenie spraw przed sądami i innymi instytucjami w zakresie m.in. prawa:

cywilnego
 • sporządzanie i analiza umów,
 • roszczenia odszkodowawcze,
 • o zapłatę,
 • o ochronę własności i innych praw rzeczowych,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o eksmisję,
 • o zniesienie współwłasności
 • o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 • o ustanowienie drogi koniecznej,
 • sporządzanie pozwów,apelacji, zażaleń i skarg kasacyjnych,
 • windykacja należności,
rodzinnego i opiekuńczego
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • kontakty z dzieckiem,
 • rozwód,
 • separacja,
 • podział majątku,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
spadkowego
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • stwierdzenie ważności i nieważności testamentu,
 • zabezpieczenie spadku,
 • zachowek,
 • umowy dotyczące spadku,
karnego
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentacja pokrzywdzonych,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • sporządzanie apelacji, zażaleń i kasacji,
 • powództwa adhezyjne,
pracy i ubezpieczeń społecznych
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowania,
 • zaległe wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze
 • zakaz konkurencji,
 • mobbing,
 • sprawy o przyznanie emerytury lub renty,
 • odwołania od orzeczeń w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

W ramach obsługi prawnej klientów indywidualnych Kancelaria gwarantuje:

   • wysoki poziom merytoryczny,
   • korzystne warunki finansowe,
   • elastyczność co do sposobu kontaktu i formy współpracy,
   • indywidualne podejście do klienta oraz prowadzonej sprawy,
   • szybkie i skuteczne działanie,

  KONTAKT