Wynagrodzenie

Koszt porady prawnej wynosi od 40 do 80 zł (do ceny należy doliczyć 23 % podatku VAT) zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

Koszt sporządzenia pism procesowych (np. pozwu, apelacji), opinii prawnych oraz umów i ich analiz jest każdorazowo ustalany z klientem przed przystąpieniem do realizacji zlecenia z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim dokument ma być przygotowany.

Koszt prowadzenia sprawy przed sądami i innymi urzędami jest ustalany z klientem indywidualnie z uwzględnieniem stopnia jej skomplikowania oraz nakładu pracy niezbędnego do jej zakończenia.

Przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy Kancelaria każdorazowo informuje klienta odnośnie kosztów związanych z jej prowadzeniem - opłat sądowych i wynagrodzenia pełnomocnika.

W przypadku powierzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza  obszarem miasta Krosna należy liczyć się z koniecznością opłacenia kosztów delegacji.

Koszty stałej obsługi prawnej przedsiębiorcy są każdorazowo ustalane z klientem przed zawarciem umowy i w zależności od wyboru klienta mogą przybrać formę stałego ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego niezależnego od zakresu i ilości świadczonych w danym miesiącu usług i czynności bądź wynagrodzenia ustalonego z góry za każdą poszczególną czynność – np. opinię prawną, poradę prawną lub sporządzenie umowy.

    KONTAKT